O školce

Mateřská škola se nachází na okraji města Olomouce, v  těsném sousedství  Fakultní nemocnice v  Olomouci. Panelové sídliště kombinované s  rodinnými domky se rozrostlo  o sídliště pyramidových staveb a domů na ulici  Horní lán. Celé sídliště omládlo mladými  rodinami. V dosahu školy je městská hromadná doprava. Mateřská škola   je  umístěna  ve  vilce  z  roku 1929. Je  to  jednopatrová  budova      s   podkrovím, zasazená do kopce. Okolo vily je malá zahrádka s jedním pískovištěm. Nedaleko školy / 200 m / se nachází velká zahrada s pískovištěm, průlezkami  a  vzrostlými  stromy, malá oáza klidu v  rušném prostředí, kde děti tráví většinu doby při pobytu venku.

 

 

 

 

 

Popis budovy:

V suterénu školy jsou umístěny šatny vybavené novým nábytkem pro děti, kotelna a malá místnost, která slouží jako keramická dílna.

V přízemí budovy je kuchyň, sborovna, která slouží zároveň jako šatna pro dospělé, a prostory pro první oddělení – třída, herna, umývárna.

V prvním poschodí je umístěno druhé oddělení – třída, malá herna, umývárna a ložnice.

V podkroví je místnost vedoucí pracovnice školy a půda.

Vybavenost školy i zahrady je dostačující, pracujeme na doplnění didaktických pomůcek, obměňování hraček, audio přístrojů, dovybavení zahrady dřevěnými průlezkami. Škola je postupně renovována a opravována.

Pro malé prostory je  snížena kapacita na 47 dětí.

 

 

HROU ZA POZNÁNÍM

Hra prostupuje životem člověka od narození až po smrt. Je klíčovým prostředkem v pohybovém rozvoji dětí předškolního věku, nejpřirozenější a dítěti vlastní činností, zaměstnávající příjemným způsobem tělo i ducha. Hru jsme pojaly jako prostředek výchovy s vědomostním charakterem, formováním výchovy, sociální integrity, rozvíjením citů, motoriky a uvolňováním agrese.

Touto činností bychom dětem chtěly položit základy učení, psaní a čtení, neboli nenásilnou formou připravit děti pro vstup do základní školy pomocí rozvoje smyslového vnímání dítěte. Zároveň bychom dětem chtěly přiblížit svět kolem nich ve všech možných souvislostech a rozmanitostech tak, aby odcházely z mateřské školy vědomy si své hodnoty, možností a schopností i hodnoty ostatních lidí, lidské práce, slušného chování, touhy po vzdělání a nutnosti učit se žít v kolektivu tak, aby neztratily samy sebe.

"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak si zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli." A.Einstein